0- مقدمه رادیو تصمیم

مهدی: چی شد که راه انداختیم؟ میثم: کل زندگی من داره در مورد تصمیم می‌گذره، کارم آینه که تصمیم‌گیری رو با روش‌های متفاوت برای دیگران هوشمند و شفاف کنم، یا به عنوان سرمایه‌گذار و مدیر، صدها و ده‌ها تصمیم در روز بگیرم. مهدی: اگه موافقی یکم درباره تصمیم حرف بزنیم تا دقیقاً شنونده متوجه بشه […]